• demo slide
  • demo slide
  • demo slide
  • "Dobry informatyk nie zna odpowiedzi na każde pytanie, ale wie gdzie jej szukać..."


    Michał Jasicki


  • "Dopiero sieć to komputer."


    SUN Microsystem


Twoja nawigacja źle prowadzi?
Twoja nawigacja nie widzi nowych dróg?

Zapewniamy serwis dla większości dostępnych na rynku urządzeń GPS.

Usługi obejmują m.in. aktualizację oprogramowania, aktualizację map, serwis urządzenia.